Op 1 januari 2017 zijn de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (NVKS) in werking getreden, welke sinds 1 januari 2018 verplicht moeten worden toegepast. Hoe staat het ervoor?

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met ’t AccountantHuis. Het is het eerste deel van een tweedelige serie. Het tweede deel - ‘De NVKS en andere relevante wet- en regelgevingen’ – verschijnt op woensdag 21 maart.

Ochtendbijeenkomst NVKS
AccountantWeek en 't AccountantHuis organiseren de komende maanden verschillende spitsuurbijeenkomsten. In een ochtend praat topexpert Ferenc Tieman je helemaal bij over de NVKS. Na afloop:
• Heb je volledig inzicht in de veranderingen door de NVKS;
• Maak je het verschil door de juiste vaktechnische keuzes;
• Ben je voorbereid op een kwaliteitstoetsing.
Hier vind je meer informatie en kun je je inschrijven voor één van de bijeenkomsten.
Bekijk hier informatie over andere spitsuurbijeenkomsten met verschillende actuele thema’s.

Introductie
Er bestond en er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (hierna te noemen NVKS). Weliswaar is die onduidelijkheid wel verminderd, maar bij zowel de praktische invoering (implementatie) als de toepassing van de NVKS is die beslist nog niet weggenomen. Integendeel. Ik ervaar nog dagelijks hoe vooral MKB- accountantspraktijken hiermee worstelen.

De NVKS

Het doel van de NVKS is het centraal stellen van de kwaliteit van de (accountants)opdrachten waarbij de rol van de accountant van maatschappelijk belang is. De NVKS bevatten daarvoor regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantseenheid (accountantsafdeling of accountantspraktijk, in casu accountantskantoor en/of accountantsorganisatie). Tot eind 2017 hadden accountantseenheden te maken met onder meer een pallet van regelgeving om de kwaliteit van deze opdrachten te waarborgen. Dit pallet bevatte:
1. De Nadere Voorschriften Accountantskantoren assurance-opdrachten (NVAK-ass.) (uitgesloten de wettelijke controles);
2. De Nadere Voorschriften Accountantskantoren aan assurance verwante opdrachten (NVAK-aav);
3. De Tijdelijke NVKS;
4. De Richtlijn voor de Kwaliteitsbeheersing (RKB1).

In beginsel zou deze vereenvoudiging van de regelgeving meer helderheid moeten geven. Dat juich ik in principe toe, immers van vier naar één regelgeving. Niets is echter minder waar. De (gevaarlijke) addertjes onder het gras:

• De NVKS is moeilijk leesbaar doordat in vele artikelen van deze NVKS weer wordt verwezen naar verschillende andere artikelen van deze NVKS. Het toppunt hiervan is wel artikel 27 lid 1 en lid 2: ‘Verlicht regime kleine accountantseenheden’.

• Opmerkelijk ook dat de NVKS is gepresenteerd in een document van 14 pagina’s tekst en er, wellicht door de ‘onleesbaarheid’ zoals hierboven aangegeven, een ‘Algemene toelichting op de NVKS’ nodig bleek te zijn met een omvang van 45 (ruim 3 keer zoveel) pagina’s om het kennelijk voor de ‘gewone’ vakgenoot enigszins begrijpelijk te maken.

• Om het aantal addertjes enigszins compleet te maken wordt er ook nog vermeld dat zo’n ‘Algemene toelichting’ géén deel uitmaakt van deze vastgestelde NVKS. Deze toelichting is er uitsluitend in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer, zo is gesteld.

Tijdelijke commissie NVKS
Hoe makkelijk kan je het onze beroepsgenoten toch maken? De NVKS worden toegankelijk gemaakt door extra 45 pagina’s proza! Maar we zijn er nog niet. Om één en ander te verduidelijken is een Tijdelijke commissie NVKS in het leven geroepen. Deze commissie heeft slechts 24 vragen beantwoord over de NVKS die leven bij de kleine accountantskantoren (bij de grotere accountantskantoren leeft het kennelijk niet) over de wijze van implementatie van deze NVKS. Deze vragen hebben zij geïnventariseerd aan de hand van de MKB-commissie, vragen uit de NBA-helpdesk en het eigen netwerk van de leden van deze Tijdelijke commissie. Dit geheel is gepresenteerd in een rapport dat op 2 november 2017 is aangeboden aan het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en is uitgebracht op 3 november 2017. Er waren natuurlijk veel meer vragen, zeker uit de hoek van de serviceorganisaties die accountantskantoren bijstaan c.q. ondersteunen in de vaktechniek en kwaliteitsbeheersing.