NEDERLAND - Ondernemingen in de maakindustrie zien de huidige geopolitieke veranderingen als het grootste risico voor hun bedrijfsvoering, zegt KPMG. Nu veel bedrijven nieuwe markten willen betreden, krijgen zij in toenemende mate te maken met geopolitieke tegenwind, zoals Brexit of de handelsoorlog die is ontketend door de Amerikaanse president Trump.

In sommige delen van de wereld zijn overheden nationalistischer aan het worden en ontstaan er voor veel ondernemingen belemmeringen om met deze landen zaken te doen. Uit de Global Manufacturing Outlook van KPMG blijkt dat ruim de helft van de bedrijven een terugkeer naar het territorialisme als de grootste bedreiging ziet voor toekomstige groei van de onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd onder driehonderd CEO’s van bedrijven in de maakindustrie.

Investeringsstrategie

‘Het gevolg van de onzekerheid in een aantal landen is dat bedrijven hun wereldwijde investeringsstrategie op dit moment serieus heroverwegen’, zegt Ricardo Tülkens (foto), partner bij KPMG. Tülkens: ‘Het veranderende geopolitieke landschap vormt voor bedrijven weliswaar geen belemmering voor hun wereldwijde expansie, maar zorgt wel voor een kritische opstelling als het gaat om de investeringen die zij doen. Expansie in gebieden zoals Azië waar de groei van de middenklasse zorgt voor een toenemende vraag naar producten staat hoog op de agenda van de bedrijven. Dat betekent dat ondernemingen in het algemeen te maken hebben met een aanzienlijk dilemma. Aan de ene kant willen zij onder alle omstandigheden veilig zaken kunnen doen, aan de andere kant willen zij flexibel kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld Brexit maar ook sancties die worden opgelegd.”

Toeleveringsketen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim een derde van de CEO’s in de maakindustrie moeite heeft om het tempo van de digitalisering bij te kunnen houden. Tülkens: ‘De bedrijven onderkennen dat technologische innovatie noodzakelijk is om de toenemende complexiteit in de toeleveringsketen te kunnen beheren, zeker als de ondernemingen steeds verder van huis zaken doen. De digitale netwerken van toeleveranciers die ontstaan vereisen complexe allianties, samenwerkingsverbanden die volgens één op de drie CEO’s de komende jaren bepalend zijn voor het realiseren van de groeidoelstellingen. Maar samenwerken met andere bedrijven vormt voor veel ondernemingen een enorme uitdaging. De transparantie en zichtbaarheid in de keten alsmede het veilig delen van data met bedrijven in deze keten vormen volgens de bedrijven de belangrijkste hindernissen om maximaal van toeleveranciers te kunnen profiteren. Grote spelers in de maakindustrie worden dan ook steeds selectiever in hun keuze van samenwerking met andere partijen.’

Cybercriminaliteit

De expansie naar andere delen van de wereld en de toenemende verbondenheid met andere ecosystemen zorgt ervoor dat de bedrijven in de sector steeds kwetsbaarder worden voor cybercriminaliteit. Bijna 40% ziet het risico van cybercriminaliteit dan ook als de belangrijkste bedreiging voor groei.