NEDERLAND - Accountancy Expo - Zeg nooit 14 dagen betaaltermijn, want dan wordt er later betaald dan wanneer je 30 dagen zegt…

Lees ook: Je onderscheiden? Een helder profiel is al heel anders

Tijdens Accountancy Expo 2018 vinden verschillende werkoverleggen plaats over actuele thema’s. Het overleg over debiteurenbeheer kan op veel belangstelling rekenen. Waarschijnlijk omdat gebrek aan liquiditeit de meest voorkomende oorzaak is van falissementen in het MKB. Voor accountants ligt hier een mooie kans om hun klanten mee van dienst te zijn.

Het werkoverleg wordt begeleidt door Joost Brouwer (New10) en Sander Kamstra (Payt) die gisteren een nieuwe werkkapitaaldienst introduceerden.

De twee partijen hielden recentelijk een onderzoek onder MKB-ondernemingen waaruit bleek dat:
- Slechts 68% heeft doelstellingen geformuleerd voor dit jaar.
- Slechts 66% wil facturen automatiseren (de rest geeft er geen prioriteit aan).
- Slechts 25% geeft aan de komende twee jaar extra financiering nodig te hebben.

Die laatste is opvallend. Hebben ze echt geen financiering nodig of is er iets anders aan de hand? Volgens Kamstra zijn veel ondernemers huiverig om financiering aan te vragen. Ze vinden het “te veel gedoe” of denken dat “ze het toch niet gaan krijgen”. Opties voor financiering buiten de bank zijn voldoende beschikbaar, maar wel duur, merkt een van de deelnemers aan het werkoverleg op. 38% van de ondernemers vraagt advies aan hun accountant over financiering. Daar zit nog verbeterruimte.

Optimaliseren werkkapitaal

In de debiteurenportefeuille zit een hoop werkkapitaal opgesloten. Voor veel ondernemers is dit een ver van hun bed show, dus doen ze er niks mee. Met soms faillissement als gevolg. De accountant kan helpen een solide proces in te richten voor debiteurenbeheer. Volgens Brouwer en Kamstra leidt de inrichting van een proces al snel tot 20 procent verbetering, zelfs als het geen heel goed proces (of zelfs een slecht proces) is.

Wat zaken die daarbij belangrijk zijn:
- Hoe kleiner de onderneming, hoe minder goed debiteurenbeheer geregeld is.
- Een sms blijkt praktisch even effectief te zijn als een belletje: want het is beide persoonlijke aandacht, maar sms kost veel minder tijd.
- De categorie boeven is de kleinste groep wanbetalers: dus richt je op welwillende, maar chaotische niet-betalers.

Debiteurenbeheer is een mooie kans voor accountants. Er is behoefte aan bij klanten. Het is niet heel moeilijk om op te zetten. En het leidt tot meer diepgang in de relatie en vormt een mooie basis voor het leveren van advies en extra diensten op het gebied van groei, werkkapitaal en financiering. Kortom, dit is een no brainer. Ieder kantoor dat het nog niet doet, zou debiteurenbeheer direct moeten oppakken.