NEDERLAND - Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen jaar met maar liefst 20% gedaald. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV bij het verschijnen van het jaarverslag.

Bijna 220.000 mensen vonden vanuit de WW een nieuwe baan, dankzij de aantrekkende economie. Steeds minder personen stroomden de uitkering in. ‘Hoopgevend’, stelt het UWV. Maar de uitkeringsinstantie waarschuwt ook: niet alle groepen profiteren evenveel van het herstel op de arbeidsmarkt. ‘Ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking komen ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag’, volgens bestuursvoorzitter Fred Paling (foto).

Persoonlijke begeleiding

Het komend jaar wil het UWV meer investeren in persoonlijke begeleiding van met name deze groepen. De afgelopen maanden heeft de uitkeringsinstantie met het ministerie van Sociale Zaken gesproken over hoe de extra middelen die in het regeerakkoord zijn toegezegd, daarvoor kunnen worden ingezet. Een definitief besluit hierover moet voor de zomer worden genomen.

Verzekeringsartsen

Het UWV is met het ministerie in de slag over een nijpend tekort aan verzekeringsartsen, die de arbeidsongeschiktheidskeuringen en herkeuringen doen. ‘Het aantal volledig opgeleide artsen dat voor UWV werkt is niet genoeg om alle beoordelingen uit te voeren die we in een jaar moeten doen’, meldt het jaarverslag. ‘Voor een structureel betere balans zijn daarom fundamentele maatregelen nodig.’