NEDERLAND - Na een jarenlange worsteling zijn vakbonden en werkgevers het eindelijk eens over de pensioenen. Ze willen dat de stijging van de AOW-leeftijd flink wordt afgeremd. Ook moet er veel meer ruimte komen voor vervroegde uittreding van oudere werknemers, en dat er geen persoonlijk pensioenpotje komt. Dat staat volgens de Telegraaf in het uitgelekte concept-pensioenakkoord.


De werkgevers en vakbonden noemen het tempo waarin de AOW-leeftijd nu omhoog gaat volgens de krant ’menselijk en maatschappelijk onhoudbaar’. Die zou moeten stijgen naar 67 jaar in 2021, maar partijen willen dat met vier jaar vertragen.

Vroegpensioen

Daarnaast eisen ze van het kabinet dat er veel meer vroegpensioenregelingen mogelijk worden gemaakt. ‘Er zijn meer mogelijkheden nodig voor de huidige generatie oudere werknemers om eerder te stoppen met werken als het niet langer gaat’, citeert de krant uit het concept. De sociale partners laten het idee van een persoonlijk pensioenpotje in dit akkoord varen. Ze schrijven dat als het kabinet dit plan niet onverkort overneemt, het hele akkoord vervalt. De AOW-voorstellen gaan de regering miljarden kosten.

In de stukken zou staan dat het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd omlaag moet, er meer vroegpensioenregelingen komen en dat er geen persoonlijk pensioenpotje komt. Dat strookt met de geluiden die de afgelopen maanden al te horen waren rondom de onderhandelingstafel. In de voorstellen gaat de AOW leeftijd vier jaar later naar 67, in 2025. Daarmee krijgen de huidige ouderen iets eerder recht op AOW. Maar de onderhandelaars gaan niet over AOW-leeftijd, dat is aan het kabinet.