NEDERLAND - De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan stijgt snel. In 2017 is de pensioenleeftijd met vijf maanden gestegen tot gemiddeld 64 jaar en 10 maanden. In 2006 was dat nog 61 jaar. Dit meldt het CBS

.Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd net onder de 61 jaar. Deze leeftijd begon in 2007 te stijgen onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden werknemers te stimuleren om langer door te werken. Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat is sindsdien drastisch gedaald van 88 % in 2006 naar 38 % in 2017.

AOW

Ook de AOW-leeftijd die vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs wordt verhoogd, speelt een rol. In 2017 kregen personen vanaf 65 jaar en 9 maanden een AOW-uitkering. De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Vroegpensioen

Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen ging, daalde de afgelopen twaalf jaar van 88 % in 2006 naar 38 % in 2017. In 2006 was ruim een kwart 59 jaar of jonger, in 2017 was dat afgenomen tot 4,4 %. Het aantal werknemers dat 65 jaar of ouder was op het moment van pensionering is drastisch toegenomen. Zo is het aandeel 65-plussers gestegen van ruim 12 % in 2006 tot bijna 62 % in 2017.