Financiële instellingen proberen vooruitlopend op de brexit een bank- of marktlicentie in Nederland te verkrijgen.

Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn met tientallen instellingen, waaronder verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen gesprekken gevoerd over onder meer het opzetten van een Nederlandse entiteit. Momenteel zijn een paar aanvragen gehonoreerd.

Volgens DNB betekent het voeren van een gesprek niet dat instellingen automatisch voor Nederland willen kiezen. Zij voeren mogelijk ook gesprekken in andere landen. Verder is er in sommige gevallen sprake van overlap met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die onder meer vergunningen voor beleggingsinstellingen afgeeft, waarbij DNB verantwoordelijk is voor het financiële toezicht.

Hoeveel van de aanvragers schermden met het scenario van een no-deal brexit, maakte DNB niet bekend. Bij een brexit zonder deal zouden de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk abrupt worden afgesloten van de Europese Unie.