Er is nog onvoldoende kennis bij beleggingsondernemingen over de vereisten rond wetgeving voor het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.

Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport.

De toezichthouder baseert zich op onderzoek dat eerder dit jaar werd uitgevoerd. Daaruit blijkt dat niet alle vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) even goed worden nageleefd. Een deel van de markt begrijpt onvoldoende wat onder belangrijke begrippen in de wetgeving zoals ‘cliënt’ en ‘transactie’, moet worden verstaan. Veel ondernemingen vatten deze begrippen te beperkt op.

Verder is het opvallend dat slechts de helft van de ondernemingen zorgt voor opleidingen zodat medewerkers en beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen uit de wetgeving, terwijl dit wel een verplichting is. De verplichting tot het uitvoeren van cliëntonderzoek wordt redelijk goed nageleefd, hoewel een periodieke toets van de cliënt aan het gemaakte risicoprofiel vaak ontbreekt. Een kwart van de beleggingsondernemingen monitort de transacties van haar cliënten niet.

De AFM gaat nu zijn toezicht rond dit onderwerp intensiveren.