De leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (NBA) hebben tijdens een ledenvergadering ingestemd met een verkleining van het bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit 13 leden, er komt nu een transitiebestuur van zeven leden, dat de weg bereidt voor een bestuur van vijf leden, dat zich onder meer gaat bezig houden met de maatschappelijke relevantie van de accountant. Daarvoor is een uitgebreide vernieuwingsagenda opgesteld in juni 2018.

Maatschappelijke rol houden
Marco van der Vegte, voorzitter van de NBA, is verheugd met de uitkomsten van de ledenvergadering. “Het is goed dat de leden deze stap nu zetten. Oude machtsstructuren zijn ingeruild voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het steviger oppakken van de maatschappelijke rol van de accountant. De vernieuwing van het vak kan daarmee met volle kracht worden doorgevoerd.”

Governance
Tevens gaan NBA-leden zich anders organiseren langs inhoudelijke en strategische thema’s in plaats van op basis van klassieke representatie van deelbelangen. Leden krijgen in deze structuur meer autonomie er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar. Het komende jaar werkt de NBA de nieuwe verenigingsstructuur samen met de leden verder uit. Bij de uitwerking worden meer dan 1000 leden betrokken.

Vernieuwingsagenda
Het kleinere bestuur en de opzet van de nieuwe verenigingsstructuur zijn een uitwerking van de visie die is vastgelegd in de Vernieuwingsagenda van de sector. Hiermee werd eerder dit jaar al ingestemd door de leden. Die Vernieuwingsagenda kent vijf elementen: Maatschappelijke Relevantie, Vernieuwende Kracht, Sterk Merk, Een Lerend Beroep en Onomstreden Kwaliteit. Op al deze punten zijn concrete verbeteringen geformuleerd.

Wetswijziging
Het bestuur is tijdens de ledenvergadering teruggebracht naar zeven leden, nadat zes leden vrijwillig hun functie neerlegden. Dat transitiebestuur zal de voorbereidingen treffen om te komen tot een bestuur van vijf leden. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Naar verwachting zal een bestuur van vijf leden in 2020 kunnen aantreden.