NEDERLAND - Vermogensbeheerders verkeren wereldwijd in grote onzekerheid over de koers die zij als gevolg van regelgeving gedwongen worden te varen, stelt KPMG. De voorgenomen afspraken tussen regelgevers in de verschillende landen om na de financiële crisis door middel van regelgeving de integriteit van de sector te waarborgen en de risico’s voor zowel overheden als consumenten te verminderen, raken steeds verder naar de achtergrond.

Nationale regelgevers varen steeds meer hun eigen koers, waardoor de wens om te komen tot één wereldwijd stelsel van regels in gevaar komt. “De Verenigde Staten zijn tot het inzicht gekomen dat niet alle regelgeving van ná de crisis de sector goed heeft gedaan”, zegt Lennart Cattel van KPMG’s regulatory adviespraktijk. Cattel: “Er is op dit moment een duidelijke trend tot deregulering, waarbij een route wordt ingeslagen die aanzienlijk verschilt van de andere landen. Buiten de Verenigde Staten werken veel landen juist aan nieuwe regelgeving. De grote verschillen tussen landen komen vooral tot uitdrukking als het gaat om de systeemrisico’s, risico’s die inherent zijn aan het vermogensbeheer.”

Regelgever wil FinTech faciliteren

In het rapport Evolving Asset Management Regulation 2018’ zet KPMG de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving binnen het internationale vermogensbeheer op een rijtje. Cattel: “Als gevolg van bijvoorbeeld FinTech en de noodzaak om klaar te zijn voor het digitale tijdperk breekt voor veel vermogensbeheerders een compleet nieuwe periode aan. Regelgevers onderkennen de voordelen van nieuwe technologieën en zoeken naar mogelijkheden om deze te faciliteren. Aan de andere kant maken ze zich zorgen om bestaande risico’s die als gevolg de nieuwe soorten dienstverlening groter kunnen worden. Vooral cybercriminaliteit, robo-advisering, crowdfunding en cryptocurrencies hebben dan ook de aandacht van de regelgever. Als we kijken naar Europa dan zien we dat de Europese Commissie in de bestaande regelgeving, zoals MiFID II, de PSD en de EMIR, voorzieningen heeft getroffen om de inzet van FinTech binnen het vermogensbeheer mogelijk te maken. Toch krijgt FinTech van de regelgevers vooralsnog geen vrij spel. Ondanks de mogelijke voordelen zetten zij vraagtekens bij de huidige regels en het toezicht daarop. Het gebruik van FinTech binnen het vermogensbeheer is nauwelijks getest en vooral dat baart regelgevers zorgen. Dat geldt ook voor het gebruik van big data. Het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning en de beperkte controle hierop zorgen voor een groot risico. Bovendien geeft de regelgever aan dat het gebruik kan leiden tot een te grote afhankelijkheid van onafhankelijke derde partijen en kan zorgen voor de opkomst van nieuwe spelers in de keten de essentieel zijn voor het systeem maar buiten de regelgeving vallen.”

Grensoverschrijdend verkeer lukt nog niet

Cattel constateert dat het ondanks alle goede bedoelingen nog steeds niet lukt om te komen tot een grensoverschrijdende verspreiding van beleggingsfondsen. Cattel: “Hoewel de regelgeving dit al een aantal jaren mogelijk maakt, komt grensoverschrijdend verkeer in Europa vooralsnog niet van de grond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Commissie het wegnemen van obstakels dit jaar hoog op de agenda heeft staan waardoor een meer concurrerend, pan-Europees investeringsklimaat kan ontstaan. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt echter voor extra problemen en kan en contraproductief effect hebben. Hoewel het nog onzeker is hoe het landschap er na de Brexit uit zal zien, is het wel duidelijk dat het meer is dan een scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Niet voor niets roept een aantal Europese parlementsleden op tot een fundamentele herziening van de verschillende regels die gelden voor vermogensbeheerders van buiten de Europese Unie. Dit zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de positie van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit en voor alle andere landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie