In de strijd tegen perverse prikkels in de bankensector worden de beloningsregels verder aangescherpt. Zo mogen aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat financiële instellingen ook verplichten om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie. Ze moeten meer verantwoording afleggen en van tevoren draagvlak zoeken voor de beloningsvoorstellen.

De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven, benadrukt Hoekstra. Hij hamert op stabiliteit, integriteit en innovatie. Banken hebben hoge buffers nodig om de stabiliteit van de sector te waarborgen. Ook moet witwassen worden voorkomen. De minister gaat samen met de sector en toezichthouders onderzoeken hoe de uitwisseling van informatie kan worden verbeterd.

Verder moeten de instellingen consumenten beter beschermen tegen buitensporige leenvoorwaarden. Het is de bedoeling dergelijke kredieten verder aan te pakken.

Bij kopen op afbetaling kent 27 procent van de klanten een betalingsachterstand. Net zoals banken over voldoende buffers moeten beschikken, moet worden voorkomen dat huishoudens te hoge schulden aangaan. ,,Ik wil de risico’s zo veel mogelijk inperken, omdat kredietverlening voor kwetsbare klanten tot grote financiële problemen kan leiden'', aldus Hoekstra.