NEDERLAND - Vrijdagochtend 22 juni 2018 was de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) op bezoek bij de NBA naar aanleiding van het recent uitgebrachte 2e rapport met de titel “Doorpakken!”. In de Limpergzaal gaven de vier Commissieleden een toelichting op -de achtergronden van- de in het rapport weergegeven bevindingen en conclusies.

De monitoringcommissie constateert in haar rapportage dat accountants de weg omhoog hebben gevonden, maar dat veranderingen sneller en diepgaander moeten worden doorgevoerd.

Deelnemers & onderwerpen

Vanuit de sector waren ruim 30 vertegenwoordigers aanwezig: NBA bestuursleden, Stuurgroep Publiek Belang en OPAK-leden, leden van de Werkgroep niet-OOB, bestuur LOA en NBA Young Profs en het NBA-bureau. De leden van de onafhankelijke, door de sector zelf ingestelde Commissie gingen in op vragen van de aanwezigen over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Integrale aanpak van het veranderproces
  • Analyse van schadelijke prikkels in de structuurmodellen
  • Fraude; de Commissie spreekt van een halfslachtige benadering
  • Segmentering als mogelijke sleutel tot versnelling
  • Communicatie, met aandacht voor dilemma's, inspanningen én resultaten

Vooruitblik & dialoog

Afsluitend kwamen de 17 punten uit de Vooruitblik van de Commissie naar voren. De Commissie heeft in paragraaf 7.2 aangegeven welke aspecten in het volgende onderzoek minimaal aangetoond moeten worden door de sector. Ada van der Veer (voorzitter MCA) en Marco van der Vegte (voorzitter NBA) spraken af na de zomer de dialoog hierover voort te zetten.