De NBA en de oob-accountantsorganisaties hebben besloten om per 31 december 2018 de Code Accountantsorganisaties in te trekken.

In 2012 hebben de oob-accountantsorganisaties de Code Accountantsorganisaties (Code Toezicht en Transparantie) ondertekend. De Code bevat een aantal bepalingen die toezagen op het borgen van het publiek belang in de oob-accountantsorganisatie, onder andere door de instelling van een commissie Publiek Belang die daarop moest toezien.

In de afgelopen jaren zijn alle belangrijke elementen en bepalingen uit de Code in wet- en regelgeving opgenomen. Eén van de meest in het oog springende was het instellen van Raden van Commissarissen, die de bestaande commissies Publiek Belang overbodig maakten. De noodzaak van een separate code is hiermee vervallen.