De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Een ander deel denkt geen hulp nodig te hebben.

Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 (pdf) van het Nibud. In Nederland zijn er 1,5 miljoen huishoudens (21%) met betalingsproblemen. waarvan ruim 360.000 huishoudens ernstige betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Het overgrote deel van hen denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is volgens het Nibud opvallend "omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening".

Grote zorgen

Vooral om die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens maakt het Nibud zich zorgen. "De problemen zijn dusdanig groot, dat zij er zonder hulp niet uit komen," aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Dit zijn mensen bij wie bijvoorbeeld de energie is afgesloten, of waarbij beslag op het loon is gelegd. Als je bedenkt dat onder deze huishoudens ook veel alleenstaanden met kinderen zijn, begrijp je dat wij ons daar grote zorgen om maken. Zij verdienen het om zo snel mogelijk de hulp te krijgen die ze nodig hebben."

Volgens de organisatie moet het voor iedereen duidelijk worden dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie. Het Nibud ziet in het onderzoek dat het type problemen ernstiger wordt. In 2009 had een enkeling te maken met het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag. Inmiddels heeft 5 à 7 procent van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek te laat betaalt, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

2,6 miljoen

Op dit moment hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit aantal is gedaald, in 2015 kwam nog 45 procent moeilijk rond, nu 38 procent. Ook staan huishoudens minder vaak rood en wordt er minder geleend dan drie jaar geleden. Het is volgens Nibud daarom opvallend dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen niet daalt en het soort problemen juist lijkt te verergeren. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen.