De omzet is 0,4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt vooral door prijsstijgingen, meldt het CBS.

Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, daalde juist met 0,7 procent. De omzet van eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, dikte 0,5 procent aan. Hier nam het aantal verkochte consumpties met 0,4 procent af. Opvallend is de mindere verkoop van restaurants, waar sprake was van de eerste volumedaling in de afgelopen tweeënhalf jaar. Ook cafés hadden te maken met een volumedaling.
De omzet van logiesverstrekkers nam 0,3 procent toe. Ook in deze sector is de omzettoename volgens het CBS toe te schrijven aan prijsstijgingen. Het volume daalde 1,4 procent. De omzet van hotels steeg 0,2 procent, maar het volume daalde 0,9 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 0,8 procent.