De crowdfundingsector maakt nog nauwelijks gebruik van de mogelijkheden van data, terwijl daar binnen de sector een grote behoefte aan is.

Nu de sector langzaam volwassen wordt en de concurrentie van andere partijen en alternatieve financieringsvormen toeneemt, groeit het belang van het maken van strategische keuzes om de groei te behouden en de positie van crowdfunding in de financiële markt te verstevigen. Daarnaast heeft de sector te maken met onder meer reputatierisico’s door betalingsachterstanden en een veranderende zorgplicht – ontwikkelingen die de behoefte aan datagedreven inzichten stimuleren.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Graydon heeft uitgevoerd onder grote crowdfundingplatformen in Nederland.

“Voor een geldstroom waarin digitalisering een belangrijke rol speelt, doorlopen crowdfundbedrijven nog opvallend veel handmatige stappen voordat zij een financieringsaanvraag van een ondernemer accepteren”, zegt Lars Wijnhoud, sectorspecialist bij Graydon. “Het is voor crowdfundingplatformen tijd voor de volgende professionaliseringslag: het zo goed mogelijk benutten van beschikbare informatie. Aan de hand van de inzichten die hieruit gedestilleerd kunnen worden, kunnen crowdfundingplatformen kansen ontdekken en risico’s beperken.”

Professionalisering en concurrentie creëren grotere behoefte aan datagedreven inzichten
Ook de sector zelf ziet door de groeiende markt en toenemende concurrentie de noodzaak voor business intelligence, zo blijkt uit het onderzoek van Graydon. Crowdfundingplatformen hebben dagelijks te maken met grote hoeveelheden data en het is de uitdaging om hier waardevolle inzichten uit te halen. Wijnhoud: “Net als veel bedrijven worstelen ook crowdfundingplatformen met te weinig mankracht of geld om data te verzamelen, te analyseren en om te zetten naar bruikbare informatie en inzichten.”

Het onderzoek laat zien dat de sector met name behoefte heeft aan real-time informatie die inzicht geven in de cashflow van de aanvrager; uniforme risicoscores en ratings voor de gehele sector; voorspellende inzichten over het type bedrijven dat gebruik zouden willen maken van crowdfunding; inzicht in bedrijven die op zoek zijn naar financiering in algemene zin; en een succesanalyse die inzicht geeft in de bedrijven die succesvol gebruik hebben gemaakt van crowdfunding als financieringsvorm.

Data benutten voor kansen en uitdagingen
Het onderzoek laat ook zien dat crowdfundingplatformen, behalve een toenemende behoefte aan datagedreven inzichten, een aantal zorgen voor de toekomst hebben. Uitdagingen zijn onder meer de groeiende concurrentie van andere partijen en alternatieve financieringsvormen; reputatieschade voor de sector door grote betalingsachterstanden, defaults en het omvallen van crowdfundingplatformen en de toenemende zorgplicht waarbij crowdfundingplatformen steeds meer verantwoordelijk worden voor het beperken van risico’s van investeerders. Tegelijkertijd worden het goede imago en de toenemende populariteit van de sector en de strengere wet- en regelgeving als groeikansen genoemd. “Om de uitdagingen op het gebied van concurrentie, reputatie en wetgeving voor te blijven, is het voor crowdfundingplatformen dus zaak om grip te krijgen op de beschikbare data en deze om te zetten in bruikbare inzichten. Met behulp van bijvoorbeeld financiële- en risicoscores kunnen kansen en risico’s in kaart worden gebracht waardoor de sector verder kan uitgroeien tot een volwassen onderdeel van de Nederlandse economie”, besluit Wijnhoud.