NEDERLAND - De Belastingdienst heeft een update gepubliceerd van de rekenhulp voor de berekening van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector.

Met deze rekenhulp kunnen ondernemers en adviseurs voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van agrarisch bedrijven bepalen. Deze waarde is nodig voor het bepalen van de schenk- en erfbelasting. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement is de waarde going concern (voortzettingswaarde) de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten. Met de rekenmodule kan de waarde going concern worden vastgesteld. Die ken worden meegestuurd met of ingevuld op de aangifte.

Normbedragen

Voor het berekenen van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector heeft de Belastingdienst in overleg met de sector normbedragen vastgesteld. Deze normbedragen zijn verwerkt in de rekenmodule.