NEDERLAND - Volgens PwC heeft slechts 40 procent van de gemeenten beleid om sociaal ondernemerschap te stimuleren en faciliteren.

Het inkoopbeleid van gemeenten is vaak nog niet goed ingespeeld op sociale ondernemingen zoals een kringloopwinkel. Ook bedrijfjes die op een vernieuwende manier grofvuil inzamelen of mensen met een beperking aan de slag helpen, vallen nog vaak buiten de boot.

Het gaat om bedrijven die erg lijken op gewone ondernemingen. ,,Alleen zien zij geld niet als doel, maar als middel om iets goeds te doen voor de maatschappij. Zij zijn daarom een logische partner voor gemeenten'', stellen de deskundigen van PwC.

Toch blijkt de samenwerking pril en moeizaam: ,,Sociale ondernemingen vallen een beetje tussen wal en schip. Gemeenten zijn gewend een stichting te steunen. Sociale ondernemingen zijn een bv, en dat is wennen.''

PwC heeft 102 gemeenten en 164 sociaal ondernemers bevraagd over onder meer het gemeentelijk inkoopbeleid. Daaruit kwam naar voren dat bedrijven bij aanbestedingen vooral punten scoren op prijs en kwaliteit, maar vaak niet op sociale impact. ,,Hierdoor wordt de maatschappelijke meerwaarde van een sociale onderneming niet meegewaardeerd en maken ze minder kans.''

Ondanks dat het gemeentelijke beleid zich dus nog ,,in een prille fase'' bevindt, acht PwC de samenwerking met dit soort bedrijven veelbelovend. Dit speelt helemaal nu door decentralisaties het takenpakket van gemeenten fors is toegenomen, aldus de firma.

Afgelopen zomer kwam ABN AMRO ook al met een rapport over sociale ondernemingen. De bank constateerde dat Nederland steeds meer van die bedrijfjes telt, zeker al zo'n 4000 tot 5000. Onderzoeksbureau McKinsey raamde het totaal eerder op zo'n 6000 sociale ondernemingen. Het is erg lastig om precies aan te geven hoe groot de groep van dit soort bedrijven is. Dat komt ook omdat veel gevestigde bedrijven tegenwoordig ook erg met duurzaamheid bezig zijn.