NEDERLAND - Als gevolg van de inwerkingtreding van de Europese privacywet AVG stopt de Belastingdienst met de uitvraag van het BSN-nummer in het formulier IB-47. Dat schrijft SRA.

De Belastingdienst vraagt met dit formulier gegevens op over uitbetalingen door opdrachtgevers aan opdrachtnemers die in de inkomstenbelasting kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Bij de uitvraag van deze gegevens werd gebruik gemaakt van het burgerservicenummer (BSN). ‘Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben er toe geleid deze uitvraag tegen het licht te houden’, aldus SRA.

Onvoldoende wettelijke basis

Opdrachtgevers hebben volgens SRA onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en voor de Belastingdienst is er eveneens onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

Internetconsultatie

In de Fiscale Beleidsagenda is wetgeving aangekondigd gericht op de gegevensverwerking door de Belastingdienst. Het voornemen is om de wettelijke basis voor het gebruik van het BSN hierin mee te nemen. Planning is om in de loop van 2018 in internetconsultatie te gaan met het wetsvoorstel gegevensverwerking.