NEDERLAND - Wie het niet eens is met de box 3-heffing, moet vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen de IB-aanslag. Voor 2017 geldt voor deze groep namelijk niet meer de procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

In de praktijk betekent dit dat bezwaarschriften die worden ingediend voor 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van de box 3-heffing worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift. Dat heeft staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. “Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017. Overigens moeten belastingplichtigen ingeval van een procedure massaal bezwaar voor 2017 nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing, ingevolge nieuwe wetgeving.”

Eis individueel bezwaar niet altijd duidelijk

Afgelopen maand deed de Bond voor Belastingbetalers een oproep om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. “Mogelijk is het niet voor iedere belastingplichtige duidelijk dat hij tegen zijn aanslag IB 2017 individueel bezwaar moet maken als hij het niet eens is met de box 3-heffing in de aanslag”, motiveert Snel zijn brief. Hij verwijst naar het besluit Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar, dat in 2015 in werking is getreden.
“Dit besluit ziet uitsluitend op bezwaren tegen aanslagen inkomstenbelasting waarin de vermogensrendementsheffing op spaarsaldi is berekend op basis van een forfaitair rendement van 4%. Concreet betreft dit dus de belastingjaren tot en met 2016.”

Gewijzigde regeling

Vanaf 2017 vindt de vaststelling van de hoogte van het forfaitaire rendement op een andere manier plaats. “De lopende procedures betreffende de jaren tot en met 2016 kunnen dus niet beslissend zijn voor de bezwaren tegen de aanslagen inkomstenbelasting voor het jaar 2017 (en later). <…/> Voor aanwijzingen massaal bezwaar vanaf 1 januari 2016 is een gewijzigde wettelijke regeling van kracht. Deze heeft tot gevolg dat belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 altijd individueel en tijdig bezwaar moeten maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Dus ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar is gegeven.”