NEDERLAND - De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal gemiddeld verslechterd.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Door ongunstige omstandigheden op de aandelenmarkten daalde de dekkingsgraad ten opzichte van het voorgaande kwartaal van 108,7 tot 107,5 procent.

Naast een negatieve ontwikkeling op aandelenmarkten was er gemiddeld sprake van waardevermindering van investeringen in bedrijfsobligaties en vastgoed. Staatsobligaties stegen daarentegen in waarde.

Volgens DNB voldeden net als in de voorgaande periode 45 pensioenfondsen niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 procent van alle deelnemers aan een pensioenprogramma.

Fondsen die deze ondergrens niet halen, moeten verplicht een aantal herstelmaatregelen doorvoeren. Als die ingrepen geen effect sorteren, kan dat in het uiterste geval tot pensioenkorting leiden.