NEDERLAND -

De FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd, meldt de fiscale opsporingsdienst.

De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en het weigeren informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Hiermee is de Nederlandse schatkist vermoedelijk 200.000 euro misgelopen.

In 2002 heeft de Belastingdienst informatie van de Kredietbank Luxemburg (KBL) ontvangen. Daaruit bleek dat verdachten de beschikking hadden over een KBL-rekening. Zij hadden die niet aangegeven in hun belastingaangiften en verklaarden dat het saldo op de Luxemburgse rekening kort na opening was teruggeboekt naar Nederland. In de jaren daarna bleven beiden volharden dat de rekening was opgeheven. Om dit aan te tonen hebben zij vermoedelijk valse stukken overhandigd aan de Belastingdienst.

In december 2017 heeft de Belastingdienst van de Luxemburgse overheid aanvullende informatie ontvangen over bankgegevens. Uit die verkregen informatie bleek dat er vermoedelijk toch gelden op de rekening stonden. De FIOD is daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart.