NEDERLAND - In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?

Aanbieders van exchanges en wallets reguleren

Om witwassen en belastingontduiking te voorkomen wil het kabinet (online) aanbieders van valuta-uitwisseling en cryptowallets verplichten de identiteit van hun klanten vast te stellen en financiële informatie te delen met de relevante autoriteiten. Hier wordt in Europees verband over gesproken (aanpassing Anti-Witwasrichtlijn).

Gelijkschakelen van initial coin offerings (ICO) met beursgang

Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, zijn beleggers (in beperkte mate; zie World Online) beschermd. Deze bescherming wil het kabinet doortrekken naar deelnemers aan ICO’s. Hiertoe zal goed moeten worden nagedacht over wat wel en niet een ICO is: hoewel direct duidelijk is wat met ‘beursgang’ bedoeld wordt, bestaat over de definitie van ‘ICO’ immers veel onenigheid. Initiatiefnemers willen doorgaans niets terugbetalen aan de deelnemers.

Verbod op cryptoderivaten

Het kabinet wil in Europees verband maatregelen nemen tegen het aanbieden van cryptoderivaten als binaire opties en bitcoinfutures aan consumenten. Zulke instrumenten worden te risicovol geacht voor niet-professionele beleggers.

Inkomstenbelasting op minen en handel in cryptovaluta

Het kabinet meent dat ‘met inachtneming van de feiten en omstandigheden <…/> bij minen en de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoonlijk vermoedelijk niet snel sprake zal zijn van een bron van inkomen.’ Geen bron van inkomen betekent: niet belast in Box 1. Waar bij minen de grens ligt tussen rendement uit beleggen (onbelast) en resultaat uit een werkzaamheid (belast met maximaal 52%) is nog onduidelijk, maar het kabinet lijkt zich terughoudend op te stellen.

Waardering cryptovaluta in Box 3

Omdat verschillende exchanges verschillende koersen aanhouden, wil het kabinet de koers van 1 januari van het belastingjaar op het platform waar de valuta aangekocht zijn, aanhouden. Alle bezit van cryptocurrency dient te worden opgegeven. Niet opgeven kan kwalificeren als belastingontduiking, en dat is strafbaar.

Cryptocurrency in de eenmanszaak of BV

Betalingen in cryptocurrency worden direct omgerekend in euro’s ten behoeve van de omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Koerswinsten bij daadwerkelijke omzetting in euro’s zijn belast (en verliezen aftrekbaar). Cryptovaluta kwalificeren volgens het kabinet niet als liquide middelen, maar als voorraad, en worden derhalve gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Zonder verkoop dus geen belastbare winst. Overigens kunt u cryptovaluta aan de eenmanszaak onttrekken wanneer u een waardestijging verwacht. Deze waardestijging is in box 3 immers niet belast. Het kabinet lijkt dit zelfs aan te moedigen door erop te wijzen dat langdurig overtollige middelen voor een IB-ondernemer verplicht privévermogen (doorgaans box 3) vormen.

Tot slot

Zit u in een situatie waarin de fiscale gevolgen aangaande cryptocurrency niet duidelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Mr. Joost de Leeuw van DTS Duijn's Tax Solutions B.V. te Amsterdam is fiscaal specialist bij Fiscaalconsult. Zijn specialisme(n): Internationale belastingrecht, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting