NEDERLAND - Een klacht tegen een accountant die een jaarrekening samenstelde, maar daarbij geen samenstellingsverklaring bij afgaf, is door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Het afgeven van een samenstellingsverklaring is niet verplicht.

De accountant stelde vanaf 2008 een aantal jaren de geconsolideerde jaarrekeningen samen van een BV. In 2012 werd het bedrijf controleplichtig. De afspraak was dat een andere accountant de controleverklaring zou afgeven.

Administratieve bijstand

De accountant die de klacht aan zijn broek kreeg, omschreef de werkzaamheden vanaf 2012 als ‘administratieve bijstand bij de voorbereiding van het controledossier en (technische) bijstand bij het opstellen van de jaarrekening.’ Volgens hem was van meet af aan duidelijk dat alleen een controleverklaring van de controlerend accountant zou worden opgenomen. Volgens paragraaf 6. van Standaard 4410-oud van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NVCOS), dient de accountant die toestaat dat zijn betrokkenheid bij een door hem samengesteld financieel overzicht aan een derde partij kenbaar wordt gemaakt, bij dit overzicht een samenstellingsverklaring uit te brengen. Het afgeven van een samenstellingsverklaring is in de situatie dat de accountant of zijn opdrachtgever niet wenst dat de betrokkenheid van de accountant bij het samenstellen bij derden bekend wordt, echter niet verplicht.

Aanvaardbare toepassing

In de tot 1 januari 2016 geldende Leidraad 14 van de Nba wordt ter toelichting op paragraaf 6 van Standaard 4410-oud de situatie dat de samenstellingswerkzaamheden door een andere accountant worden verricht dan de controlewerkzaamheden, genoemd als een voorbeeld van een situatie waarin het afgeven van een samenstellingsverklaring achterwege kan blijven. Met de door betrokkene naar diens zeggen in overleg met het bestuur van de vennootschap gemaakte keuze om bij de samengestelde jaarrekening 2013 geen samenstellingsverklaring af te geven, omdat bij de openbaar te maken jaarrekening een controleverklaring door een andere accountant zou worden uitgebracht, heeft betrokkene mede in het licht van Leidraad 14 naar het oordeel van de Accountantskamer een aanvaardbare toepassing gegeven aan Standaard 4410-oud. De klagers kregen daarom geen gelijk in hun stelling dat de accountant, omdat hij een samenstellingsopdracht had, een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening over 2013 had moeten afgeven. De accountantskamer verklaarde dit klachtonderdeel ongegrond.