NEDERLAND - De omzet van de bouwnijverheid is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De vergunde bouwsom is in het eerste kwartaal verder toegenomen. Ook de werkgelegenheid is verder verbeterd. Wel geeft 20 procent van de ondernemers aan dat er sprake is van een tekort aan arbeidskrachten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid.

Kleine bedrijven tot tien werkzame personen behaalden met een stijging van ruim 11 procent de hoogste groei in het eerste kwartaal. Grote bouwbedrijven met honderd werkzame personen en meer realiseerden met een omzetstijging van 5,9 procent de laagste groei. De omzet in de bouwsector stijgt al veertien kwartalen op rij onafgebroken. Hiermee komt het omzetniveau van de bouwnijverheid in het eerste kwartaal bijna 4 procent hoger uit dan het niveau van het eerste kwartaal 2008, het 'topjaar' voor de crisis.

In het eerste kwartaal steeg de omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw met 12 procent. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zagen hun omzet met 2,7 procent stijgen. Vooral (spoor)wegen- en tunnelbouwers deden goede zaken met ruim 9 procent omzetgroei. Gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven, behaalden 7,6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Voor vier miljard euro aan bouwkosten vergund

De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen kwamen in het eerste kwartaal uit op vier miljard euro, 2 procent meer dan een jaar eerder. Voor de bouw en verbouw van woningen werd voor 2,7 miljard euro aan bouwkosten vergunningen afgegeven, ruim 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Voor de nieuwbouw van woningen werden voor 16.449 woningen vergunningen afgegeven, dat zijn er iets minder dan in het eerste kwartaal van 2017.

Er is voor 1,3 miljard euro aan bouwkosten voor bedrijfsgebouwen vergund in het eerste kwartaal, bijna 8 procent minder dan in 2017. Bij bedrijfsgebouwen gaat het onder andere om bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren en scholen.

De bouwkosten in een afgegeven vergunning betreffen een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. In deze telling van de bouwkosten zijn alleen verleende bouwvergunningen van vijftigduizend euro of hoger meegenomen.

Stijging werkgelegenheid in de bouw; aantrekken personeel lastiger

Naast omzetgroei is ook de werkgelegenheid in de bouwsector toegenomen. Het totale aantal banen (zowel werknemers als zelfstandigen) in de bouw kwam in het eerste kwartaal uit op 531 duizend, gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Dat zijn tweeduizend banen meer dan in het vierde kwartaal. Aan het eind van het eerste kwartaal stonden 15,5 duizend vacatures open. Dit zijn er achthonderd meer dan in het vierde kwartaal. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures aan het eind van een kwartaal gestaag opgelopen, van 5,7 duizend in het eerste kwartaal 2016 naar 15,5 duizend in 2018.

In de bouw verwachten de meeste bedrijven meer personeel aan te trekken. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo 31,9 procent van de ondernemers in de bouw een groter personeelsbestand. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf bijna één op vijf bouwondernemers aan gehinderd te worden door een tekort aan arbeidskrachten.