NEDERLAND - De online boekhoudsoftware van Kleisteen heeft van onderzoeksbureau GBNED het Keurmerk Betrouwbaar boekhouden gekregen.

Kleisteen, in 2003 opgericht door Theo Smits en Jacqueline Langedijk, was een van de eerste aanbieders van online webbased boekhoudpakketten in Nederland. Doelgroep is de markt van ZZP’ ers en het kleine MKB. “Kleisteen kent een gratis proefperiode van 60 dagen en dat is best lang te noemen”, noemt GBNED een van de pluspunten die naar voren kwamen na beoordeling van ruim 100 aspecten en eigenschappen. “Wat ons met name opvalt, is de uitgebreide functionaliteit als we dat relateren aan de beoogde doelgroep van het pakket. Op basis van een groot aantal instellingen is het pakket naar eigen inzicht in te richten c.q. te sturen. Na de invoer van enkele elementaire gegevens kan een gebruiker er ook voor kiezen verder te gaan met de standaard instellingen en direct met de boekhoudfuncties aan de slag gaan.”

Flexibiliteit

Het pakket is volgens GBNED flexibel doordat één relatie aan meerdere groepen toegekend kan worden, “zeker als dan ook meerdere contactpersonen aan een relatie toegekend kunnen worden en één contactpersoon aan meerdere relaties kan worden toegewezen”. Het pakket is gebaseerd op het principe van robotic accounting. “Een inkoopfactuur wordt zoveel mogelijk automatisch als inkooptransactie klaargezet op factuurregelniveau. Op basis van boekingsintelligentie wordt per relatie de laatste geboekte tegenrekening en BTW-instelling onthouden voor een eventueel volgende factuur. Als de relatie (crediteur) in de UBL-factuur onbekend is, wordt voorgesteld deze automatisch op te nemen in de administratie. N.a.w-gegevens worden vervolgens 1 op 1 uit de UBL overgenomen. Een bijgesloten PDF-factuur is achteraf nog te raadplegen.”
Kleisteen scoorde op alle onderdelen uit het normenkader een voldoende, wat genoeg was voor toekenning van het keurmerk. Eerder kregen InformerOnline en e-Boekhouden.nl het keurmerk.