AMSTELVEEN - De ontslagen financieel manager van Sportbedrijf Amstelveen vecht voor eerherstel. Hij meent dat de accountant fout zat in zijn jaarrekening over 2015 waardoor er later tonnen door de gemeente bijgelegd moesten worden. In de jaren ervoor hoefde de gemeente 'slechts af en toe wat kruimels' bij te dragen.

Meerdere regionale media schreven over de tumult die in 2016 bij stichting Sportbedrijf Amstelveen ontstond. Er heerste intern onvrede over de koers van de nieuwe directeur. De stichting is verantwoordelijk voor het exploiteren van de sportaccommodaties van de gemeente Amstelveen. De directeur, door medewerkers beticht van wanbeleid, kreeg na zeven maanden al een mooie gratificatie. De financieel manager vroeg zich maandag in de Accountantskamer af waarom.

Een van zijn klachten betreft de Wet Normering Topinkomens. Instellingen die drie jaar zich voor meer dan de helft moeten bedruipen met overheidssubsidies moeten zich houden aan grenzen voor betaling aan bestuurders. De accountant vond dat het in dit geval niet nodig was. De stichting kreeg een subsidiestroom die doorgaans net onder die 50 procent zat. Onzin, vond de manager. Over het verlenen van die gratificatie – die later is terugbetaald – gaat de accountant niet, zei zijn raadsvrouw. De accountant dacht dat ook in 2015 het sportbedrijf onder die 50 procent zou blijven. Pas later zag ook de accountant dat hij daar aanvankelijk verkeerd zat.

Ook klopte er volgens de klager het nodige niet in een voorziening voor groot onderhoud. Het gaat hier over het onderhoud aan de toplagen van de sportvelden. Door geld in te brengen in een investeringsfonds kunnen die kosten in de toekomst gedekt worden. Althans, dat leek de financieel manager de meest logische weg. Volgens de accountant schreef de gemeente voor dat er een voorziening voor groot onderhoud moest komen. Het onderhoud voor 2015 alleen al zou ruim 1 miljoen euro bedragen. Hoe dat in de jaarrekening te verwerken kreeg de accountant pas te horen toen de discussie hierover al volop ontbrand was. ,

,Men ging er in het begin onterecht van uit dat de sportvelden in eigendom van het sportbedrijf zouden komen. Dan moet weerstandsvermogen opgebouwd worden'', aldus de raadsvrouw. In mei 2016 werd besloten om conform de voorschriften van de gemeente een voorziening voor groot onderhoud op te nemen. Iedereen behalve de klager was het daarmee eens. ,,Aan de voorschriften van de gemeente is voldaan en de jaarrekening geeft een vertrouwd beeld van het vermogen en het resultaat.'' Dat de toelichting op dit punt beter had gekund, erkende de accountant.

De financieel manager werd later ontslagen. Van het bestuur en ook raad van toezicht zit niemand er nog, zegt hij. Hij informeerde de gemeenteraad nog wel over het jaarresultaat van 2016. uiteindelijk moest er 1,25 miljoen euro bij. ,,Dat is zuur. In de ruim 11 jaar dat ik er werkte stond de gemeente hooguit kruimels af die voor de poorten van de hel weggesleept moesten worden.'' De accountant blijft achter zijn jaarrekening staan. Hij vindt dat die de toets der kritiek prima kan doorstaan.

Het laatste woord is aan de Accountantskamer. Onbekend is wanneer het vonnis er ligt.