NEDERLAND - Mariëtte Hamer is voor een periode van twee jaar herbenoemd als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hamer was van 1998 tot 2014 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en werd aansluitend SER-voorzitter. Ook zeventien zittende kroonleden van de SER mogen tot in 2020 door. Daarnaast wordt Albert van der Horst namens het Cultureel Plan Bureau (CPB) benoemd als plaatsvervangend kroonlid van de SER.

De SER geeft aan regering en parlement adviezen over het te voeren sociaal-economisch beleid. De raad bestaat voor tweederde deel uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit leden die door de koning worden benoemd. Deze kroonleden zijn deskundigen die optreden als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemers.