ROTTERDAM - De algemene controlesystemen van de IT-organisatie van de gemeente Rotterdam zijn niet op orde, volgens accountant PwC, die de jaarrekening van de gemeente Rotterdam over 2017 controleert. De lokale rekenkamer maakt zich ernstig zorgen. Dat schrijft NRC Handelsblad.

In een recente voortgangsrapportage, met als peildatum 9 maart, schrijft de accountant dat dit een ‘majeur knelpunt’ vormt en dat ‘directe actie’ noodzakelijk is. Voor vier grote softwaresystemen werkt de gemeente aan een oplossing voor de tekortkomingen. Maar voor de andere systemen niet. Volgens de directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra, vormt dat ‘een groot risico.’

Er wordt gewerkt aan het overkoepelende Oracle systeem, waaronder kleinere applicaties hangen, zoals begrotingssysteem LIAS, betalingssysteem APRO en een systeem om performances te meten, Cognos. Maar aan de controlesystemen voor bijvoorbeeld het beheer van vastgoed en grond is de stad nog niet toegekomen.

Rechtmatigheid

Er moet een goed functionerend systeem komen voor de controle van alle, door de gemeentelijke diensten gebruikte systemen, zegt Hofstra in NRC. ‘Met een jaarlijkse begroting van 3,5 miljard gaat er veel geld door de gemeente Rotterdam. Dat gaat over heel veel uitgaven. De rechtmatigheid daarvan kun je niet handmatig controleren. Voor een groot deel moet dat nu dus wel. De accountant moet zelf gegevens gaan opvragen en bonnetjes controleren, via steekproeven. Dat is risicovol omdat je signalen kunt missen. Ook is het arbeidsintensief en duur. Als je een goedwerkend geautomatiseerd controlesysteem hebt, kun je via een uitdraai bekijken of betalingen alleen gedaan zijn door daarvoor bevoegde ambtenaren, bijvoorbeeld. Als dat niet gebeurt, gaat er automatisch een alarm af. Zo gaat het nu dus nog niet.’

Aanbestedingen

Ander punt van zorg waarop PwC ernstige afwijkingen constateert is de wijze waarop de gemeente in te kopen diensten en werkzaamheden aanbesteedt. Dat gebeurt volgens controle van 280 dossiers in 33 gevallen niet volgens de Europese regels die daarvoor gelden, in meer dan 10 % van de gevallen.

Hoewel PwC een duidelijk signaal heeft afgegeven, voorziet Hofstra geen problemen voor de oplevering van de jaarrekening. Dat moet wettelijk gebeuren 1 mei , zodat de jaarrekening voor 15 juli naar de provincie gestuurd kan worden, die als toezichthouder optreedt.